main menu
Herman Arendsen Guitars
Handgebouwde gitaren sinds 2004


S
Vanwege de gedeelde liefde voor gitaren heb ik een unieke samenwerking met Max Guitar, de prachtige high end gitaarwinkel in Scheveningen. Daar zijn mijn handgebouwde gitaren te bewonderen en te bespelen. Hier vind je de actuele voorraad in de winkel.

Robbert van der Ende, eigenaar van Max Guitar, schrijft over onze samenwerking:


"De samenwerking tussen Herman Arendsen en Max Guitar Store is een harmonieuze samensmelting van vakmanschap en passie voor muziek. Arendsen's nauwgezette vakmanschap bij het maken van op maat gemaakte gitaren vindt een natuurlijke tegenhanger in de toewijding van Max Guitar Store om muzikanten van top-instrumenten te voorzien. Samen creëren ze een synergie die de essentie van het muziek maken viert. De expertise van Arendsen op het gebied van op maat gemaakt gitaarontwerp voldoet aan de toewijding van Max Guitar Store om ongeëvenaarde kwaliteit te leveren, resulterend in instrumenten die resoneren met zowel schoonheid als functionaliteit.

De kern van deze samenwerking ligt in een gedeelde ethos van innovatie en uitmuntendheid. De handgemaakte gitaren van Arendsen, elk een uniek meesterwerk, vinden een thuis in de samengestelde collectie van Max Guitar Store, waar muzikanten het perfecte instrument kunnen verkennen en vinden om hun vak naar een hoger niveau te tillen. Het partnerschap gaat verder dan louter commercie; het vertegenwoordigt een gedeelde reis van creativiteit en expressie, waarbij elke gitaar een verhaal vertelt van nauwgezet vakmanschap en muzikale inspiratie.

Door hun samenwerking verhogen Herman Arendsen en Max Guitar Store niet alleen de kunst van het maken van gitaren, maar verrijken ze ook de levens van muzikanten over de hele wereld. Hun partnerschap is een voorbeeld van de kracht van samenwerking in het streven naar uitmuntendheid en inspireert zowel ambachtslieden als muzikanten om nieuwe hoogten in hun vak te bereiken. Terwijl hun reis voortduurt, blijven ze toegewijd aan het verleggen van grenzen en het opnieuw definiëren van wat het betekent om uitzonderlijke gitaren te creëren en te bespelen."


"The collaboration between Herman Arendsen and Max Guitar Store is a harmonious fusion of craftsmanship and passion for music. Arendsen's meticulous artistry in crafting bespoke guitars finds a natural counterpart in Max Guitar Store's dedication to providing musicians with top-tier instruments. Together, they create a synergy that celebrates the essence of music-making. Arendsen's expertise in custom guitar design meets Max Guitar Store's commitment to delivering unparalleled quality, resulting in instruments that resonate with both beauty and functionality.

At the heart of this collaboration lies a shared ethos of innovation and excellence. Arendsen's handcrafted guitars, each a unique masterpiece, find a home in Max Guitar Store's curated collection, where musicians can explore and find the perfect instrument to elevate their craft. The partnership goes beyond mere commerce; it represents a shared journey of creativity and expression, where every guitar tells a story of meticulous craftsmanship and musical inspiration.

Through their collaboration, Herman Arendsen and Max Guitar Store not only elevate the art of guitar-making but also enrich the lives of musicians worldwide. Their partnership exemplifies the power of collaboration in the pursuit of excellence, inspiring both artisans and musicians alike to reach new heights in their craft. As their journey continues, they remain dedicated to pushing boundaries and redefining what it means to create and play exceptional guitars."